1/2

„ Co se podarilo jiným, zvládneš také ! “

Antoine de Saint Exupéry

VYKROČ S NÁMI !

CHCEŠ  L E P Š Í   ŽIVOT

?

ˇ

 

O PROJEKTU

Dovolte nám představit projekt „Cesta k samostatnosti“, který získal finanční podporu z evropských fondů-operační program zaměstnanost. Jedná se o systematické vzdělávací kurzy a terapie pro osoby v nepříznivé životní situaci, kteří se snaží začlenit do společnosti a předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Dále pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež.

 

Ostatně přihlásit se může každý, kdo má chuť jít vpřed.

Oslovujeme především mladé lidi, připravující se na vstup do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání nebo ty, kteří tento krok již učinili, ale nemají potřebnou jistotu a znalosti či dovednosti vést úspěšně samostatný život.

Po absolvování kurzů a terapií získají účastníci větší sebevědomí, objeví v sobě silné stránky, talenty i patřičné dovednosti, naučí se s nimi vědomě zacházet a uplatňovat v praxi. V závěru si účastníci vytvoří svůj vlastní projekt, kde zpracují konkrétní kroky v dané oblasti života, kterou potřebují změnit k lepšímu.

 

Projektem „Cesta k samostatnosti“ chceme vybraným účastníkům pomoci udělat první krok a otevřít možnosti, které dříve ani neviděli, nebo si nevěřili a nevyužívali je; obnovit nebo pomoci získat odpovídající postavení ve společnosti a na trhu práce.

 

Vzdělávací kurzy a terapie obsahující témata arteterapií,  prezentačních dovedností, finanční gramotnosti, personalistiky, partnerských i rodinných vztahů a další, vedou zkušení lektoři i terapeuti po dobu jednoho roku.

Cesta k samostatnosti má za cíl podpořit lidi v nepříznivé životní situaci a podat pomocnou ruku k vykročení jiným směrem. Směrem k samostatnosti, nezávislosti, směrem sám k sobě.

 

Jde především o práci na sobě samém, objevení svého potenciálu, svých skrytých možností, síly žít v hojnosti a spokojenosti. Tuto změnu nám nikdo nemůže přinést na zlatém podnose, touto změnou si každý musí projít a my nabízíme pomocnou ruku.

Zahájení ročního kurzu začne v říjnu 2020.

 

Pro zájemce je zdarma.

 

Kurzy budou probíhat v krásném prostředí Zámečku v Boršově nad Vltavou od října 2020 do července 2021. První víkend v měsíci. V sobotu skupina pro dospělé a v neděli pro mladé.

Mgr. Jana Vilánková
Vedoucí projektového týmu - odborný garant

 

CHCI SE DO PROJEKTU PŘIHLÁSIT

 

KONTAKT

JOSEFINA z.ú.

PROJEKT CESTA K SAMOSTATNOSTI

Komunitní centrum Na Zámečku
Boršov nad Vltavou, 353 82

Tel: +420 774 288 010

​© 2020 CESTA K SAMOSTATNOSTI

  • Facebook - White Circle