top of page

LEKTOŘI

Eva.jpg

Eva Šmídová

Absolvovala jsem studijní program psychologie, obor arteterapie v Ateliéru arteterapie na PF JU.

Prošla jsem čtyřletým sebezkušenostním výcvikem v projektivně-intervenční arteterapii a řadou dalších kurzů v tzv. „Rožnovské arteterapii“, psychodynamicky orientované.

Jsem propagátorkou integrativních artepřístupů a její skupinová sezení tak nabírají zcela nečekaných rozměrů. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní rodinné psychoterapii v Institutu Petra Boše.

Ve své soukromé praxi se věnuje psychoterapeutické činnosti a její specializací je rodinná terapie. Vedu rodinnou, individuální, párovou terapii, seberozvojové a arteterapeutické skupiny. Své klienty podněcuji k realizaci snů a přání ve smyslu: „Změň své sny v plány a plány ve skutečnost.“ A snad právě proto, jedna z terapeutických skupin nese název SEBERSEN.

 

V současnosti pracuje v Poradně pro rodinu a páry, která je součástí CEDRr (Centrum duševního rozvoje a rovnováhy). Externě pracuje pro  Sociální klinika z.ú. Praha jako terape

Anotace kurzů

 

Arteterapie pro skupinu 15 let a více

Spolu s ostatními zakusíte nepopsatelnou sílu terapeutické skupiny, která poskytuje vhodné zázemí sociálního učení. Ve skupině se scházejí lidé s podobnými potřebami, poskytují si vzájemně podporu, slyší zpětnou vazbu od ostatních, ochutnají si nové role za podpory druhých. Silnou stránkou terapeutické skupiny je mobilizace skrytých zdrojů a schopností jednotlivce. Terapie ve skupině iniciuje komunikaci, spolupráci, sdílení vlastních témat a problémů, zkušeností a vhledů. Podporuje soudržnost, společenskou důvěru, uvědomování si, uznání a ocenění druhých.

Rodinná terapie

Během rodinné terapie otevíráme cestu ke smysluplné komunikaci, společně odkrýváme cesty, společně putujeme neprobádanou krajinou a ubíráme se směrem, kde můžeme společně zkoušet, donekonečna obměňovat, poslouchat, dívat se, vnímat, hledat, k něčemu docházet, doputovávat, dobírat se až se postupně dobrat vlastní cesty. A bývá to „štreka daleká“. Nedávám návody a už vůbec ne návody vyčerpávající, ale skýtám impulz. Společně se dělíme o úvahy, pokouším se nabídnout více námětů a postupů z nekonečného množství možných. A funguje to!“

Mar..jpg

Markéta Drdová

Vystudovala jsem teologickou fakultu v Praze, obory psychosociální vědy, filozofie.

Již mnoho let se s radostí věnuji učení dospívajících a dospělých a poradenství. Zabývám se převážně těmito tématy:

vnímání pocitu vlastní hodnoty, hledání vlastního potenciálu, manipulace.

 

Vedu kurzy tréninku paměti, arteterapie, finanční gramotnosti.

Kromě toho pracuji pro Národní pedagogický institut ČR jako krajský koordinátor projektu UpSkilling (další vzdělávání dospělých).

Anotace kurzů

Arteterapie pro dospělé

Základem hodin arteterapie bude individuální nebo skupinová tvorba. Rozhodně naši skupinu nebudeme dělit na ty, kteří umí malovat, a ty, kteří to neumí a za své výtvory se stydí. Tvořit umí totiž každý a hodnota díla nezávisí na dokonalé technice. Už samotný proces tvoření má velký vliv na prožívání, umí uvolnit, ale i nabudit. O vašich dílech si budeme také povídat. To umocní proces vhledu do vašeho nitra, který ve vás bude přetrvávat ještě dlouho po skončení hodin arteterapie. Podívat se do sebe, dokonce za přispění tvorby, bývá často úžasně dobrodružná, barevná a objevná cesta, kterou stojí za to podniknout. Ráda vás na ni vezmu s sebou.

 

Finanční gramotnost

Peníze, peníze. Veledůležitá součást našeho života, která ho umí zpříjemnit, ovšem také zpustošit. Je dobré umět s penězi zacházet. A je dobré najít k penězům ten správný vztah. V několika hodinách si povíme, na co si dávat při zacházení s penězi pozor nebo kde a jak můžeme o peníze přijít. Budeme ale hledat i způsoby, jak peníze získat a jak zařídit, aby se nám brzy nerozkutálely. Budeme si klást různé otázky a hledat odpovědi. A mimo jiné určitě zjistíme, že ne vždy jde v první řadě o peníze…

HH_foto profil.jpg

Hana Holinka Lexová

 

Jsem koučka a lektorka.

Mou vášní je osobní rozvoj, psychologie a marketing.

Baví mne propojovat znalosti z různých oborů.

Pomocí koučinku a poradenství pomáhám lidem k vyššímu sebevědomí, tvořivosti a efektivní komunikaci.

Vedu prezentační a komunikační kurzy, pracuji s mladými lidmi v programu Sebepoznávačka.

Anotace kurzů

Prezentační dovednosti

Kurz je pro všechny náctileté kluky a holky, které chtějí zapracovat na svém projevu, zlepšit komunikační a prezentační dovednosti. Praktickou a zážitkovou formou.

Kvalitní komunikace zlepšuje vztahy. Kdo dokáže zaujmout a prosadit se, má dveře dokořán - k lepšímu prospěchu, lepší práci, lepším vztahům.

 

Absolvent kurzu získá nadstandardní prezentační gramotnost, praktický trénink situací a technik. Zbaví se stresu z mluvení před lidmi.

Dostane jedinečnou příležitost prezentovat závěrečný projekt a získat zpětnou vazbu.

Světla.jpg

Světla Hoření

„Lidé si ke mně přichází pro vlastní jedinečnost,

kterou si sami zrealizují “


Zaměřuji se na individuální práci s klienty a vedení kurzů osobního rozvoje.

 

Přináším zcela jedinečný, individuální koncept navržený tak, aby každému poskytoval jeho nejvyšší možnou míru rozvoje.

 

Mám dlouholetou praxi v oblasti obchodu a marketingu, kde jsem působila na manažerských pozicích a jako lektorka vzdělávání dospělých.

Anotace kurzů

Cesta k vlastnímu potenciálu

Každý člověk je jedinečný. A smyslem našeho života je tuto jedinečnost objevit a naplno žít. 


Život tím získá hluboký smysl i jasný směr, bude Vás naplňovat a Vy budete každý jeho okamžik prožívat naplno a s radostí – budete naplňovat své životní poslání.
 

Ne napodobováním druhých, uniformitou, ale žitím sebe sama dosáhneme své jedinečnosti.

 

Ve své jedinečnosti jsme každý krásný a dokonalý a z toho potom vzniká dokonalá a krásná souhra světa…

 

Prezentační dovednosti

Kurz se věnuje základním pilířům efektivní prezentace: profesionální příprava, analýza publika, používání vizuálních pomůcek, práce s hlasem, řešení náročných situací, trénink se zpětnou vazbou.

 

Pojďme společně rozum a cit do rovnováhy dát

Umění „BÝT SÁM SEBOU“ je snem každého z nás.
Umět být sám sebou je snadným, čistým projevem lidské jedinečnosti.

Stát se tím kdo jsem, „BÝT SÁM SEBOU“, je mnohem snadnější a přirozenější než učit se koncept KDO JSEM.

Přijď poznat kdo jsi a buď kdo jsi.

bottom of page